Met HVTC naar Simply Red

Op 28 oktober jongstleden heeft HVTC samen met Orona en Mega Elektra een 120 gasten uitgenodigd voor dit concert bij de Memberclub van Ziggo waar HVTC lid van is. Het was een spektakelstuk, en het doel om kruisbestuiving plaats te laten vinden onder elkaars gasten/relaties heeft goed gewerkt.