Disclaimer

HV Technical Consultancy B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 30181812), verleent u hierbij toegang tot haar website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

HV Technical Consultancy B.V. behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededelingen te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van HV Technical Consultancy B.V..

Beperkte aansprakelijkheid

HV Technical Consultancy B.V. spant zich ervoor in om de inhoud van haar website zo vaak als mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen indien dat nodig blijkt. Ondanks deze zorg en aandacht is het echter mogelijk dat inhoud van de website onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden diensten, afbeeldingen en/of andere zaken worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraken ten aanzien van de juistheid van deze gegevens. De gegevens kunnen voorts op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HV Technical Consultancy B.V., wanneer daartoe aanleiding bestaat.

In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor eventuele, op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HV Technical Consultancy B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website (waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, teksten, codes en afbeeldingen) liggen bij HV Technical Consultancy B.V..

Het is niet toegestaan de op/voor deze website gebruikte gegevens te kopiëren, verspreiden of anderszins te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van HV Technical Consultancy B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) en/of voor zover aangegeven bij de betreffende gegevens.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.