EPC verlaging per 01-01-2015 een feit

Op 7 februari 2014 heeft de minister Blok een Motie aanscherping minimumeisen energiebesparing gebouwen per 1 januari 2015 verzonden per brief. Zie onderstaande passage:

Met deze brief laat ik u weten dat ik de motie zal uitvoeren en de minimumeisen voor de energieprestatie voor gebouwen alsnog aanscherp per 1 januari 2015. Dit betekent voor woningen dat de Energieprestatie Coëfficiënt (EPC) per 1 januari 2015 wordt verlaagd van 0,6 naar 0,4 en voor utiliteitsbouw dat de energieprestatie 50% beter is dan in 2007.

Ik zal met de marktpartijen overleggen hoe deze aanscherping zo effectief mogelijk kan worden doorgevoerd. Tegelijkertijd wil ik samen met de marktpartijen verkennen of en in hoeverre een alternatieve route op weg naar daadwerkelijke (bijna)-energieneutrale nieuwbouw per 2020 mogelijk is. Ik zal daarbij bezien of de bepalingsmethode voor de EPC kan worden verbeterd. Immers, het gebruik van de huidige bepalingsmethode voor de EPC voor nieuwbouweisen staat al enige tijd ter discussie, zeker naar gelang de energieprestatie-eisen steeds strenger worden. 

De minister voor Wonen en Rijksdienst,

drs. S.A. Blok