Geveke Bouw Groningen betrekt HVTC bij aanbesteding

Voor het project Grunobuurt 109 appartementen is HVTC benaderd door de aannemer om inzicht te verschaffen in de gemaakte stukken derden, en deze in een financieel overzicht te verwerken.