Invoeringsdatum BENG uitgesteld naar 1 januari 2021

Vandaag heeft minister Knops bekend gemaakt dat de invoeringsdatum van de NTA 8800 is uitgesteld naar 1 januari 2021. Daaraan gekoppeld wordt ook het nieuwe energielabel uitgesteld naar 1 januari 2021. Als softwareleverancier waarderen we de erkenning van de minister dat de geconstateerde omissies en complexiteit van de NTA 8800 het onmogelijk hebben gemaakt om de rekensoftware per 1 januari 2020 gereed te krijgen. Om de markt toch een minimale gewenningsperiode van 6 maanden te garanderen, heeft de minister besloten tot de uitgestelde invoeringsdatum. 

Bron: Uniec 3