TO indicatoren van kracht vanaf Juli 2020

Minister Ollengren heeft bekend gemaakt dat voor nieuw te bouwen woningen in de bouwregelgeving een grenswaarde zal worden opgenomen voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. Omdat de TOjuli volgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA8800, zou deze eis ook wel “BENG 4” genoemd kunnen worden. De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,0. Deze eis is alleen van toepassing als er geen koelsysteem in de woning aanwezig is.

Door warmere zomers en door steeds hogere isolatiewaarden worden nieuwbouwwoningen in de zomer steeds warmer. De bedoeling van de eis is dat de binnentemperatuur in de woning ook bij warme buitentemperaturen in de zomer op een acceptabel niveau blijft. Daardoor zal vermeden worden dat bewoners achteraf inefficiënte mobiele airco’s aanschaffen.

Een aantal factoren die invloed hebben op de TOjuli zijn:

  • Oriëntatie
  • Glaspercentage in de gevels
  • Zonwering
  • Gebouwmassa
  • Type ventilatie (debiet en regeling)
  • Zomernachtventilatie
  • ZTA waarde glas

De eis lijkt zo te zijn vastgesteld dat een gemiddelde woning kan voldoen aan TOjuli van 1,0. Voor woningen die een grotere warmtebelasting hebben dan gemiddeld, bijvoorbeeld door een zon-oriëntatie of grote glasvlakken, zullen aanvullende maatregelen of een wijziging in ontwerp nodig zijn om aan deze nieuwe eis te voldoen.

Indien TOjuli de grenswaarde van 1,0 overstijgt mag aan de hand van een dynamisch simulatieprogramma alsnog aangetoond worden dat het risico op oververhitting acceptabel blijft. De grenswaarde voor de Gewogen Temperatuuroverschrijding (GTO) is in dat geval 450 uur.

Voor meer informatie over deze nieuwe eis en de onderliggende rapporten verwijzen we u naar de website van RVO.