Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) daaraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Het gaat om gewone persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw IP-adres. In principe worden door ons geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Delen van persoonsgegevens met derden

HV Technical Consultancy B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HV Technical Consultancy B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Zo nodig worden persoonsgegevens door ons gedeeld met (onder meer, maar niet uitsluitend) partner- en/of ketenbedrijven, verzekeraars, financiële instellingen, accountants, fiscale en juridische adviseurs. Op verzoek verstrekken wij een lijst van derden met bijbehorende contactgegevens.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij kunnen gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook en LinkedIn

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het sociale netwerk zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van de betreffende sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief en mailings

Als wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken, kunnen wij u aanschrijven. Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u dit aan ons laten weten. Wij verwijderen dan uw mailadres van de lijst met mogelijke geïnteresseerden.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek daartoe de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, om deze te laten wijzigen of te laten verwijderen. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, zullen wij hier vanzelfsprekend onze medewerking aan verlenen. Om er zeker van te zijn dat u de persoon bent, wiens gegevens worden ingezien/gewijzigd/verwijderd, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw verzoek. Ter bescherming van uw privacy dient u de pasfoto, documentgegevens en BSN onleesbaar te maken. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Contactgegevens:

HV Technical Consultancy B.V.

Arnhemsebovenweg 100

3971 MN Driebergen-Rijsenburg NL

Postbus 229 – 3970 AE Driebergen-Rijsenburg

Telefoon: +31 (30) 686 50 10

E-mail: info@hv-tc.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HV Technical Consultancy B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. Verder staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.