Almelo, Centrumplan. 12.500m2 commercieel en ca. 100 appartementen

Opdrachtgever: Garden End Properties Den Haag

Architect:  Buro van der Goes te Hilversum

Status: in Ontwikkeling

Haven Zuid bestaat uit ca. 10.700m2 winkel + 123 appartementen + ca. 360 parkeerplaatsen bovengronds. Oostgevel is een bestaand gebouw waaruit 2x 1.000m2
winkels en nieuw aan te brengen ca. 40 appartementen worden gerealiseerd.

In het binnenstadsplan worden twee opgaven gesteld die gerealiseerd moeten worden. In de eerste plaats wil de gemeente de“scheefgroei” in de Almelose samenleving op het gebied van opleidingsniveau, inkomen en leeftijdsopbouw rechtzetten. Voor de binnenstad betekent dit o.a. het zorgen voor voldoende aantrekkelijke stedelijke voorzieningen (winkels, horeca, recreatie en cultuur) en een gevarieerd woningaanbod om zo mensen aan de stad te binden en nieuwe mensen aan te trekken. In de tweede plaats moet de binnenstad aantrekkelijk gemaakt worden , de “binnenstad als brandpunt”, de plek voor ontmoetingen, vermaak en verblijf.

In het masterplan wordt met name het “centrumplein” als hoofdopgave genoemd voor de vernieuwing van de binnenstad. Op belangrijke punten op dit plein worden plannen gemaakt om onze bestaande panden te  herontwikkelen.