HVTC rekent aan transformatie ambachtsschool Enschede

Voor een bestaande relatie rekenen we op dit moment aan de haalbaarheid voor bovengenoemd project. Prachtig gebouw.